dotcomwebdesign.com

Belgische Luitacademie - Académie belge du Luth - Belgian Lute Academy


Nieuws > Publicaties         > Tijdschrift Geluit / Luthinerie > 2009

2009

Geluit Luthinerie nr 48 december    

Newsletter of the Belgian Lute Academy

Sommaire Inhoud

Edito/Van de redactie
Agenda
Rubens & Rans
Buitenlandse tijdschriften
Maria durch ein Dornwald 
Cd’s 
Rumeurs Geruchten @ Internet 
Journée du luth Luitdag 2009 
Luitfestival Renesse 
Jakobus 
Geluit in Antwerpen G. Spiessens  
Website 
Cotisation-Lidmaatschap 2010 
Colofon   


Geluit Luthinerie nr 47 september

Edito/Van de redactie       p. 1
Agenda                      p. 2
Luitvakantie Scandinavië    p. 5
Lute@ Internet              p. 6
Journée du luth-luitdag 25/10/09 BXL p. 7
Marcus Wesche                        p. 10
Youtube Pacoloni                     p. 10
Edition: G. Isbin T. Schmitt         p. 10
Buitenlandse bladen/
Nouvelles des autres Sociétés de luth  p. 11
Della Robbia, C. Ballman               p. 11
Edition & Cd                           p. 14
Geluit in Antwerpen, G. Spiessens      p. 15
Füssen 21-24/5/2010                    p. 15
 Plan                               p. 16
Colofon Cotisation-Lidmaatschap 2009   p. 16


Geluit Luthinerie nr 46 juni   


Edito/Van de redactie p. 1
Agenda p. 2
Kunst in de luwte p. 3
Verschillende luittypes in Brussel a° 1630 G. Spiessens,  p. 4
Divers types de luth à Bruxelles en 1630, G. Spiessens,  p. 5
Edition p. 6
Cd p. 6
Colofon p. 6
boek: Geluit in Antwerpen, G. Spiessens p. 7
Laus Polyphoniae Antwerpen p. 7
Cotisation-Lidmaatschap 2009 p. 8


Geluit Luthinerie nr 45 maart 


Edito p. 1
Van de redactie p. 2
Paul Rans p. 3
Gillebert III Verbraecken G. Spiessens  p. 4
Nouvelles données G. (III) Verbraecken  p. 6
Rumeurs/Geruchten @ Internet p. 5
Luitspeler Antwerpse kathedraal p. 7
Searching for F. Raeymakers p. 7 Editions  p. 8
Supplément musical/Muziekbijlage p. 9 & 16
Séminaire international 6-12 juillet p. 10
Buitenlandse bladen Quoi de neuf? p. 13
Luitfestival Antwerpen p. 14
Festival du luth Anvers p. 14
Reacties commentaire p. 15
Renesse 15 maart 09 p. 19
Zoekertje p. 19
Mededelingen/Colofon  p. 20


Made by Frank@Web - Powered by CMSimple